Corona

Vanwege corona dienen er extra maatregelen genomen te worden tijdens de wedstrijden van WaHo in SCB de Bongerd. Hierbij volgen wij het Nevobo protocol  (https://www.nevobo.nl/cms/download/6807/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf). De meest belangrijke maatregelen hieruit zijn:

Voor alles geldt:

 • Gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.
 • Schudt geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan.
 • Schud geen handen, maar begroet collega’s en teams wel.

Als voorbeeld:

o Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.

o Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar groeten/bedanken met geklap

Er zijn nog extra maatregelen die gelden in de Bongerd:

 • Kom 5 minuten voor de inspeeltijd naar SCB de Bongerd (dus 18.55 als je om 19.30 speelt en 20.55 als je om 21.30 speelt).
 • Verzamel met je hele team voor SCB de Bongerd, ga niet zelf naar binnen! Een aangewezen persoon van WaHo zal jullie komen ophalen zodat jullie in 1 keer naar binnen kunnen.
 • Kom omgekleed naar de wedstrijd. Voor de wedstrijd zullen jullie geen gebruik kunnen maken van de kleedkamers. Jullie kunnen alleen nog schoenen wisselen.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Neem geen toeschouwers mee. Als er buiten de coach toch mensen aanwezig zijn (b.v. chauffeurs), dit graag vermelden.
 • Neem eigen ballen mee! Als de ballen vergeten worden kunnen wij helaas niet voorzien van andere ballen om in te spelen.
 • Volg de aangegeven looproutes in het gebouw.
 • Houdt buiten het veld 1,5 m afstand.
 • Gebruik de aangewezen toiletten.
 • Na de wedstrijden kunnen uitspelende teams in de Bongerd douchen. Hiervoor mag 1 iemand uit het team bij de balie een kleedkamer sleutel gaan halen. Er mogen niet meer dan 9 mensen in 1 kleedkamer en niet meer dan 4 mensen tegelijk douchen. Bij de balie zal het personeel verder uitleg geven.
 • Uitspelende teams in de Bongerd kunnen helaas geen gebruik maken van de kantine.
 • Het DWF dient voor de wedstrijd thuis ingevuld te worden.
 • Alle spelers/coaches aanwezig in de zaal dienen op het DWF te staan mocht er contactonderzoek komen.
 • Als je om 21.30 speelt kan het zo zijn dat je even buiten moet wachten als de eerste wedstrijd uitloopt. Houd hier rekening mee. Ook als het slecht weer is hebben wij binnen geen ruimte om jullie op te vangen, wij vragen hier jullie begrip voor.
 • Volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel/bestuursleden ten alle tijden op.
 • Aanwezig personeel/bestuursleden hebben het recht om mensen weg te sturen als ze zich niet aan de regels te houden.

Wij volgen het advies van de NeVoBo m.b.t. mondkapjes. We verwachten dat de teams die te gast zijn zich hier ook aan houden. Dit houdt in:
• Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
• Alle team en hun begeleiders dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
• Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
• Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
• De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
• Tellers houden hun mondkapje op
• Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
• De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.

 • Als iemand achteraf corona blijkt te hebben, dient dit aan WaHo te worden gemeld.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als er verder nog vragen zijn kunt u contact opnemen via waho@wur.nl