Corona

Per zaterdag 25 september 2021 zijn er (bijna) geen beperkingen meer voor het beoefenen én bezoeken van de breedtesport! Dit betekend het volgende:
• Kleedkamers zijn open voor iedereen zowel voor als na een wedstrijd (of training).
• Sporters hoeven niet meer buiten te verzamelen en dus ook niet meer opgehaald te worden door een docent of trainer.
• De aangewezen routes zijn vervallen, en er is geen eenrichtingsverkeer meer.
• 1.5 meter afstand regel vervalt.
• Voor degene die (bijvoorbeeld) voor uitwedstrijden met elkaar in één auto reizen geven wij het advies af om dan tijdens het reizen mondkapjes te dragen

Voor het publiek en voor de horeca (en dus de sportkantine) gelden wel nog een aantal regels:
• Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de zitgelegenheid zodat we 100% van onze capaciteit kunnen gebruiken. Dit houdt in dat er geen maxima is voor het aantal mensen op de tribune, maar iedereen moet wel kunnen zitten. Als alle zitplaatsen bezet zijn is het helaas niet mogelijk om op de tribune te blijven.
• De sportkantine gaat om 0.00 uur dicht.
• Bezoekers die binnen willen zitten moeten een Corona toegangsbewijs kunnen tonen in combinatie met een ID-bewijs.

Als laatste dient het aan WaHo gemeld te worden als iemand achteraf positief test op Corona.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als er verder nog vragen zijn kunt u contact opnemen via waho@wur.nl